โปรโมชั่น สะสมแต้ม x2

โปรโมชั่น สะสมแต้ม x2

- ฝาก 300 รับแต้ม 2 เท่า
- ช่วงเวลา 19.00 - 20.00 น.