ประกาศรางวัล Last Friday

🎉 ยินดีกับผู้โชคดี ที่ได้รับ บัตรชมภาพยนตร์ ฟรี 2 ที่นั่ง ด้วยนะคะ 🎉

📣 สามารถดูได้ที่เมเจอร์ทุกสาขา 📣

🔰 ถ้าไม่อยากพลาดกิจกรรมดี ๆ โปรดติดตามอย่างต่อเนื่อง 🔰