ประกาศรางวัล Black Friday

ประกาศผลรางวัล
กิจกรรม BLACK FRIDAY แจก GIFT VOUCHER

GIFT VOUCHER ดูหนัง MAJOR 2 ที่นั่ง

th94842500357

th49154704786

th95322769354

th703921758

th96120104908

*หมายเหตุ ผู้โชคดีกรุณาติดต่อแอดมินเพื่อรับรางวัลภายในวันที่ 1 ธ.ค. 2564 มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์*